پروژه ها
موسسه مطالعه وخلاقیت استان ایلام‎

محل اجرای پروژه:  استان ایلام

تاریخ اجرای پروژه:خرداد ماه 1396

تولید، نصب و اجراء: شرکت نفیس صنعت هنرمندپروژه مجتمع آموزشی نو آور‎

محل اجرای پروژه: تهران - خیابان افریقا

تاریخ اجرای پروژه:1392

تولید، نصب و اجراء: شرکت نفیس صنعت هنرمندمدرسه ابتدایی نیکا

محل اجرای پروژه: تهران

تاریخ اجرای پروژه:

تولید، نصب و اجراء: شرکت نفیس صنعت هنرمندمدرسه شهید منتظری

محل اجرای پروژه: تهران - خیابان خرمشهر

تاریخ اجرای پروژه:1392

تولید، نصب و اجراء: شرکت نفیس صنعت هنرمندمجتمع آموزشی حضرت معصومه

محل اجرای پروژه: شیراز - خیابان شهید قدوسی

تاریخ اجرای پروژه:1392

تولید، نصب و اجراء: شرکت نفیس صنعت هنرمنددبستان آساره

محل اجرای پروژه: تهران - زعفرانیه - خیابان شهید طاهری

تاریخ اجرای پروژه:1392

تولید، نصب و اجراء: شرکت نفیس صنعت هنرمند

فروش فوق العاده

فروش فوق العاده انواع تجهیزات آموزشی و اداری با تسهیلات و شرایط ویژه برای مدارس (جهت نوسازی تجهیزات آموزشی ) و فرهنگیان عزیز.

گارانتی محصولات

شرکت ما کلیه محصولات تولیدی خود را به مدت سه سال از تاریخ خرید ضمانت مینماید گارانتی کلیه محصولات در کشور ایران معتبر میباشد.

نفس صنعت هنرمند

شركت نفس صنعت هنرمند مفتخر است كه در طول سالهاي فعاليت خود بیش از دهها مركز آموزشی را تجهيز نموده است.